3D printer & 3D skener

Webmajstori me uvijek iznenade za širokim opsegom znanja, pa da probam ovako nešto ovdje pitati…

…znači, planiram nabaviti 3D printer i 3Dskener i htio bih čuti kakve pametne smjernice :slight_smile: …da ne kupim preskupo, a opet ni jeftin krš.

Što se tiče skenera, čini mi se da trebam uređaje koji rade po principu triangulacije, pošto se radi o skeniranju relativno manjih objekata na malim udaljenostima.
Skeniranje će se obavljati tako što ću morati skenirati statičan objekt (tipa instaliran stup) koji ne mogu rotirati, nego ću skenerom morati rotirati oko objekta.
Postolje za rotiranje skenera ću sam praviti, ali trebao bih prikladan skener za spomenutu primjenu. Znači sposoban da putuje okolo objekta i da shvati skeniranu cjelinu.

Što se tiče printera, printat ću relativno velike stvari (veličine nogometne lopte), pa bih trebao neki koji bi mogao takvo što napraviti u razumnom vremenskom roku od npr 24h? Čuo sam da su jako spori…tako da bi brzina bila nekakav prioritet uz cijenu.

Gdje je najbolje nabaviti ovakve igračkice?

Hvala na bilo kakvim sugestijama :wink:

1 Like

Ovako, u kojem materijalu misliš printati … da li ide na daljnu obradu…da li će objekti biti puni ili ti je bitan samo vanjski dio …sve to utjeće na brzinu i cijenu…koja preciznost ti je potrebna … ista stvar ti je i sa skenerom …
Ne znam koliko si upoznat sa 3d modeliranjem, ali bez toga ništa …ako se radi o nekakvim jednostavnjim oblicima možda ti je bolja varijanta cnc …teško je ovako dati nekakav odgovor … sad su cijene 3d printera drastično pale, ali uzmi u obzir cijenu materijala …znači čim bolje odrađen (optimalno pripremljen, debljina stijenki …) 3d model, manja cijena, veća brzina. Možda kombinirati par manjih dijelova i spajati ih pa uzeti nešto kvalitetnije …
možda sam štogod pomogao …