Adsense policy violations- iskustva, pomoć?

Poštovani da li je neko imao sličnih problema sa adsensom. Ukoliko da, ima li spremnih ponuditi se da riješimo ovo uz adekvatnu naknadu naravno.

Ograničenje si vjerovatno dobio zbog kopiranog sadržaja…

1 Like

Grafit ti je otprlike tačno rekao Ti to sam moraš da rešiš ako imaš svoj sajt. Do tebe je to jest tvojih(objava postova - članaka na sajtu)

Ali evo ovde možeš pročitati više o tome šta i kako:

Naravno i ovde
https://support.google.com/adsense/thread/25012144?hl=en
Nadam se da sam ti barem malo pomogao

1 Like

Promeni themu na WP i za nekih sedam dana će se povući, ali će se vraćati povremeno.

1 Like

nema tema sajta veze sa ovim što se njemu javlja u adsense

1 Like

Sta predlazes da sve obrisem pa unikatne clanke da ubacim?

AdSense zahtijeva dodavanje vrijednosti sadržaju…to znači da neće dozvoliti unovčavanje sajtovima koji imaju malo ili nikako svog orginalnog sadržaja. Takođe na sajtu ti ne smije biti više reklama nego sadržaja.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.