Aktiviran i deaktiviran gumb

Znaći radi se o jednoj web skripiti koja radi pomoću Twitterova Bootstrapa. Cilj mi je pokušati napraviti da imam da gumba i da je jedan na početku disable, a drugi active i da čim korisnik pritisne prvi gumb drugi postane također active. Može li mi netko pomoći?
Hvala.

Koristi Javascript/jQuery.

Ili želiš kod?

Ako nije problem može.