Alat za dupli sadrzaj

Znate li neki dobar alat da mogu provjeriti kopira li mi iko sadrzaj sa sajta ?

http://www.copyscape.com