Arcade theme- Start wpa ili Bray games

Odlučio sam se za kupnju arcade theme i suzio izbor na 2 stranice gdje je cijena prihvatljiva.
Što mislite koja arcade thema je bolja? :blush:

  1. http://wparcade.com/products/themes/startwpa/

  2. http://exells.com/shop/arcade-themes/braygames/

Men je ova bray puno bolja.

1 Like

http://triceragames.com/ meni se ova tema cini vrhunska mada se ne razumijem nimalo, niti sam ikada radila sa igricama, ali raspored oglasa i izgled po meni je odlican ali eto skuplja je solidno od ovih tvojih tema.

1 Like

Malo mi je čudna lista, a i ne volim stranice gdje su igrice doslovno nabacane u neki okvir, treba tu malo dizajna tako da bude ugodno oku kad se stranica otvori


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact