Cache memorija

Znal li netko dobar izvor gdje se može pročitati detaljniji info o cahche memoriji…ili da podjeli svoje znanje :slight_smile:

Što me zanima…prvenstveno gdje su limiti i po kojim pravilima se nešto sprema u cahce browser-a.

Recimo znam da se skripte.js spremaju tamo, ali postoji li limit na veličinu te skripte i na njihovu količinu? Ili ima neki možda ukupni cache koji stranica može koristiti, pa može biti manje većih skripti?

Isto i za slike?

Međuspremnik preglednika je interna stvar implementacije preglednika. Nigdje ne stoji da preglednik mora koristiti tako nešto ili uopće imati tako nešto implementirano. Međuspremnici ne moraju postojati samo na razini preglednika, već i na raznim točkama između preglednika i web-stranice, pa direktive koje si evt. vidio u HTTP-u, a koje djeluju na međuspremnik imaju generičku ulogu. I to što te direktive rade je manje-više sve što bi trebao znati o međuspremniku. Sve ostale značajke njegove izvedbe ne smiju biti takve da bi imale utjecaja na rad tog preglednika u odnosu na druge. Znači, ne trebaš se brinuti o “kapacitetima” međuspremnika nekog preglednika ili njegovom “ponašanju” u ovakvoj ili onakvoj situaciji: programeri tog preglednika su se pobrinuli da preglednik koristi međuspremnik točno tada i točno onako kako su smatrali da je bitno za rad njihovog programa.

Razmišljam kad bi 1MB podataka mogao spremiti u neku .js skriptu kao varijable…i raditi pretragu pregledavajući te varijable umjesto da radim tu istu pretragu na svoj server i opterećujem ga ukoliko je tu riječ o jako učestaloj pretrazi…a parametri su uvijek isti. Također bi na taj način postigao daleko brži odziv na nešto što bi zaista bilo super da je “trenutno”.

Ali ako browser bude svaki put učitavao sa servera tu skriptu od 1MB, onda mi se čini da nisam ništa postigao… …pa jel se isplati ili ne tako nekakav pristup?

I još sam malo aludirao s vrijednošću od 1MB, u mom slučaju bi se radilo o svega 100-200 kb teškoj skripti koja bi sadržavala te varijable

Možda bi mogao upotrijebiti localStorage?
AFAIK Chrome, Firefox, Opera, iPhone, Android… mogu primiti do 5MB podataka, a IE do 10MB.
localStorage je standardiziran i u svim browserima bi (trebao) raditi isto.

Nikad čuo za to xd …zakon da ima tako nešto :smiley:


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact