Centriranje objekta unutar div-a

Jedno totalno početničko pitanje: Kako centrirati tablicu unutar diva, znači imam div u njemu se nalazi samo jedna tablica, da li ima neka naredba u css-u koja bi automatski centrirala tablicu unutar diva (ko što ima za text: text-align: center) ili se moram igrati s marginama?
Ako moram podešavati margine, kako da najjednostavnije napravim da tablica bude u sredini tj. jednako udaljena od lijevog i desnog ruba diva.

Hvala :slight_smile:

Mislim da bi ti trebalo raditi ako tablici staviš:
margin: 0 auto;

da, da, to je to
puno hvala :slight_smile:

Nema problema, prošao sam i ja tu priču. :slight_smile: