Cmd.ExecuteNonQuery()

i = cmd.Parameters("@RETURN_VALUE").Value

Nakon ove linije koda javlja mi “An SqlParameter with ParameterName @RETURN_VALUE is not contained by this SqlParameterCollection”

Možda netko ima kod kako dograbiti RETURN vrijednost iz uskladištene procedure:

ALTER PROCEDURE vinko321.iznajmljivaci_provjeraKIiLozinke
(
@sKorisnickoIme Varchar(50),
@sLozinka Varchar(20)
)
As
/*
Provjera korisničkog imena i lozinke
*/
If Exists
(
SELECT    KorisnickoIme
FROM      Iznajmljivaci
WHERE    (KorisnickoIme = @sKorisnickoIme) AND (Lozinka = @sLozinka)
)
Return 0

/*
Provjera valjanosti korisničkog imena
*/
If Exists
(
Select KorisnickoIme From Iznajmljivaci
Where KorisnickoIme = @sKorisnickoIme
)
Return 1

/*
Korisničko ime ne postoji
*/
Return 2

U pitanju je vb asp.net

Hvala

prekopiran code

SqlConnection cn = new SqlConnection("Data Source=(local); Initial Catalog = MyDatabase; User ID=sa;Password=");
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("MyStoredProcedure", cn);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  SqlParameter param = new SqlParameter("@ReturnValue", SqlDbType.Int);
  cmd.Parameters.Add(param);
  cmd.Parameters.Add("MyFirstParameter", SqlDbType.Int);
  cmd.Parameters.Add("MySecondParameter", SqlDbType.Int).Direction =
  ParameterDirection.Output;
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);

napravi novi SQLParameter “RETURN_VALUE”) daj mu direction return_value, spremi ga u varijablu, i dodaj u kolekciju parametara poslije .ExecuteNonQuery() pročitaj iz varijable vrijednost

ne drži me 100% za svaku riječ jer pišem iz glave

Hvala Kezo, hvala Lola.
Uz vašu pomoć napravio sam ovo:

cmdRValue.CommandText = commandtext   ' uskladištena procedura "iznajmljivaci_provjeraKIiLozinke"
Dim RParam As SqlParameter = New SqlParameter("@RETURN_VALUE", SqlDbType.Int)
 cmdRValue.Parameters.Add(RParam).Direction = ParameterDirection.ReturnValue
 cmdRValue.ExecuteNonQuery()
 i = cmdRValue.Parameters("@RETURN_VALUE").Value

Ne znam koja je razlika između parameter direction ReturnValue i output, ali ovo radi. :slight_smile:


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja