Custom post typeovi, taksonomija i terms

Ima li ovdje neki znalac za Wordpress? Zapeo sam, radim na tome već 6-7 sati, ne mogu više ni gledat… Imam custom post type koji ima 7 taksonomija (dani u tjednu) i za svaki od njih postoje termini. Dodavanje itema mi funkcionira, no daje mi 404 error kada želim vidjeti stranicu taksonomije i terma (linkove mi sam Wordpress generira kada idem na taj custom post type, kliknem na recimo ponedjeljak i ‘pregled’ ispod popisa termova. Permalinkse samo više puta osvježio (flush permalinks). Što mi fali ovdje?
Trebala bi postojati stranica za taksonomiju, gdje bi bio popis tih to do itema, dok završni termovi ne treba imju svoju stranicu

`<?php
/*
Plugin Name: test to do
Plugin URI: -
Description: test to do
Version: 1.0
Author: Autor
Author URI: -
License: GPLv2
*/

class test_todo {

public	$days = array('Ponedjeljak' => 'ponedjeljak', 'Utorak' => 'utorak', 'Srijeda' => 'srijeda', 'Četvrtak' => 'četvrtak', 'Petak' => 'petak', 'Subota' => 'subota', 'Nedjelja' => 'nedjelja');
public	$terms = array('pranje suđa', 'Pranje veša', 'kopanje u vrtu', 'spremanje ručka');

public function __construct()
{
	$this->register_post_type();
	$this->register_days();
}

public function register_post_type()
{
	$args = array(
		'labels' => array(
			'name' => 'To do',
			),
		'query_var' => 'todo',
		'rewrite' => array(
			'slug' => 'todo-list'
			),
		'public' => true,
		'has_archive' => true,
		'menu_position' => 5,
		'query_var'           => false,
		'exclude_from_search' => false,
		'supports' => array('title', 'excerpt')
		);
	register_post_type('todo_list', $args);
}

public function register_days()
{


	foreach($this->days as $days => $days_var)
	{
		$args = array(
			'labels' => array('name' => $days),
			'hierarchical' => true,
			'public' => true,
			'query_var' => $days_var
			);
		register_taxonomy($days_var,  'todo_list', $args);
		$this->registerTerms($days);
	}

}


public function registerTerms($taxonomy)
{
	foreach($this->terms as $term)		{
		wp_insert_term($term, $taxonomy);
	}

}

}

add_action(‘init’, function(){
new test_todo();
});
?>

Promijeni permalinks-e u default vrijednost (bez rewrite-a, znači ?p=X i vidi da li ti onda radi. Ako da, do tvog servera je.


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Profit Monkey