Cx, React, Angular, Ext JS, and D3

Ne bavim se programiranjem ali moji drugari se bave i hvale na sva usta ovaj CX.

https://blog.codaxy.com/cx-react-angular-ext-js-and-d3-8189b9461cbb#.x0jrvnkwe

Bio sam u subotu na prezentaciji u BLC-u. Evo snimak pa pogledajte.

Ako imate vremena, pogledajte video. Posebno ce biti zanimljivo ljudima koji koriste angularjs, react, itd.