Da li ce sajt raditi na http:// ako se na serveru instalira SSL sertifikat?

Trenutno bih na serveru koristio SSL sertifikat, ali samo za jedan folder gde bi bila jedna web aplikacija, ne na glavnom sajtu.
Ako se na serveru instalira SSL sertifikat, da li bi glavni sajt i dalje radio na http://, ili moraju da se rade promene i na tom sajtu?

naravno da ce raditi i po http i po https ako striktno ne definiras u .htaccess redirekciju

Hvala ControlEng!
Da li je ovo dovoljno da se postavi, ako ti je poznato to sa htaccess podesavanjima, pa da se koristi htts samo u jednom folderu:
Sometimes you may need to make sure that the user is browsing your site over securte connection. An easy to way to always redirect the user to secure connection (https://) can be accomplished with a .htaccess file containing the following lines:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.example.com/$1 [R,L]

Please, note that the .htaccess should be located in the web site main folder.

In case you wish to force HTTPS for a particular folder you can use:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteCond %{REQUEST_URI} somefolder 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domain.com/somefolder/$1 [R,L]

The .htaccess file should be placed in the folder where you need to force HTTPS.

Ovisno o tipu hostinga koji koristiš ovo će raditi u 90%slučajeva (Linux + Apache).
Ovo ti je opcija kad forsaš SSL + WWW.