Da li je tko radio sa dsync.com u svrhu spajanja udaljenih baza

Ideja je spajanje jednog woocomerca na dsync.com te nakon toga sinkronizacija sa skladištem.

Ima itko iskustva*?