Da li neko zna kakav program (software) sličan ovoj skript?

da li neko zna kakav program (software) sličan ovoj skripti http://codecanyon.net/item/databased-personal-edition/7720610 vrsta baze nije bitna