Default Novi value u associative arrayu

Kako da dodam novi value iliti element u array? Pokusavao sam sa

Ali ne radi. Dobijem array u arrayu: Droplr • Screenshot on 8.18.2013 at 4.03.29 PM.png
Radi se o iscitavanju iz baze i fetch assocu pa mislim da je do toga. Ako imate neku ideju? :slight_smile:

Moj kod:

Ne kužim. u array $tmp stavljaš key ‘value’ s vrijednosti ‘new value’ i poslje toga dodaješ novi key koji sadrži array $test. Što hoćeš da bude drukčije?

Dobivao sam array u arrayu a ti ne smijem dobit. Popravio sam tako da sam dodao novi value u $test array i onda sve kasnije assign.


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact