Dohvacanje text vrijednosti umjesto value-a u select fieldu

imam select polje

Prazno Jedinica Dvica Trica

postoji li nacin da preko post metode dohvatim textualne vrijednosti polja (jedinica, dvica, trica) umjesto numerickih vrijednosti (0,1,2,3)

A stavi

Jedinica

ili

if ($variabla==“1”) $variabla=“Jedinica”;


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact