Dva paypal računa na jednu karticu

Da li je moguće da jednu karticu spojim na dva Paypal poslovna računa?

Vlasnica sam kartice i vlasnica jednog Paypal poslovnog računa, sada želim otvoriti novi paypal poslovni račun sa mojim podacima samo drugo poslovno ime navesti na paypal i spojiti karticu koju koristim na drugom računu.

Jedna kartica jedan racun ne moze dva racuna,