Editor na principu "Firebug"

da li neko zna neki dobar php/css editor na principu Firebug dodatka za Firefox.

Firebug me je zadovoljio međutim još nisu napravili mogućnost automatskog updatea izmjene već se moraš ručno po code-u tražiti, nakon što nađeš npr… u masi tih izmjena koje si napravio (fajl line.css) moraš ga tražiti po ftp da bi ga promjenio. za jednu malu izmjenu, dvije, nije problem međutim, kad moraš prokopati 15 fajlova (o Joomli je riječ u primjeru) onda postaje naporno, izgubim se.

hvala

Zvuči kao da tražiš Stylizer - Real-Time CSS Editing Saves Time And Money