ER model Bolnica

Izraditi ER model podataka (prikazati tipove entiteta, obeležja, tipove poveznika i njihov kardinalitet) na osnovu datih informacionih zahteva:
• U bolnici rade lekari opšte prakse i lekari specijalsti. Za svakog lekara vodi se evidencija o njegovom id broju, imenu, prezimenu, visini stručne spreme, zvanju i drugim stečenim diplomama, dok se za lekare specijalste vodi evidencija i o završenoj specijalizaciji, mestu specijalizacije kao i datumu završetka specijalizaije.
• Za svakog pacijenta vodi se evidencija o imenu, prezimenu, broju zdravstvene knjižice, adresi i kontakt telefonu, kao i odabranom lekaru (jedan lekar opšte prakse koji je izabrani lekar pacijenta).
• Lekar pregleda pacijenta, postavlja dijagnozu i po potrebi propisuje terapiju. Za svaki pregled vodi se evidencija o tačnom datumu i vremenu pregleda.
• Sve dijagnoze i terapije su šifrirane i pod svakom šifrom se vodi samo jedna dijagnoza, odnosno terapija. Za terapiju se vodi šifra i naziv terapije, dok se za dijagnozu vodi šifra i naziv bolesti i grupa bolesti kojoj pripada dijagnosticirano oboljenje.
• Za svaku dijagnozu je određeno koje terapije mogu da se prepisuju. Isto tako, za svaku dijagnozu je određeno koji lekovi mogu da se propisuju za nju.
• Za svaki lek vodi se evidencija o šifri leka, nazivu leka i proizvođaču.
• U skladu sa postavljenom dijagnozom lekar propisuje lekove koji se izdaju na recept. Na svakom receptu moze biti propisana samo jedna vrsta leka, ali lekar moze da prepise više kutija (pakovanja) iste vrste leka na jednom receptu.
• Svaki pacijent ima zdravstveni karton u kom se vode podaci o pacijentu –dijagnostička evidencija, sve prepisane terapije, kao i podaci o svim pregledima koje je pacijent obavio.

Moze li neko prokomentarisati resenje, neke sugestije, ideje…[ATTACH]1864[/ATTACH]

Jedino što sam uočio je da si postavio relaciju

dijagnoza - terapija
dijagnoza - lijek

Po meni bi terapija trebala biti povezana s lijekom

dijagnoza - terapija - lijek

Da i meni je bilo nelogicno, ali pazi pretposlednju tacku inf.zahtjeva:
- U skladu sa postavljenom dijagnozom lekar propisuje lekove koji se izdaju na recept.
Sa stoga to…

Hm?
Ne bi li liječnik na temelju dijagnoze trebao odrediti jednu ili više terapija i sukladno odabranim terapijama napisati recepte za lijekove?

Hm…dugo sam mislio o tome…To pravdam cinjenicom da:

  1. postoje dijagnoze za koje ne postoje terapije

  2. postoje dijagnoze za cije terapije nisu potrebni lijekovi

  3. postavljenim inf. zahtjevima da skladno sa dijagnozom on propisuje lijekove.

Bas sad opet gledam, hm… Zadatak mi je da odgovorim na inf. zahtjeve…e sad to sto mozda nesto nije logicno u zahtjevima, to nije moj problem :slight_smile: Ne znam…

Tipičan primjer kako stvari funkcioniraju. :zub:
Zahtjeve na SW daju nekompetentne osobe.

a na kraju će SW dev biti krivi :)) Meni izgleda ok…