EU mlađima od 16 zabranjuje društvene mreže

Europska Unija, odnosno Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, priprema zakon prema kojoj bi sva djeca mlađa od 16 godina trebala suglasnost roditelja za korištenje društvenih mreža, nekih internet servisa, ali i za instalaciju aplikacija na mobitele… Dobna granica za korištenje društvenih mreža, kao i mnogih drugih internet servisa, trenutno je 13 godina. Uskoro bi…(Cijeli članak)