Export mysql baze u txt

Zapravo tebalo bi mi da svaki post unutar mysql baze ispiše u txt file da li je to moguće

Naravno da je moguće. Riješiti i programski i kroz mysql dump.

je li moguće preko phpmyadmin

možeš i sa ovime
SELECT … INTO OUTFILE …

MySQL :: MySQL 5.0 Reference Manual :: 13.2.8.1 SELECT … INTO Syntax


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja