For loop za slotove | PHP

Pozdrav, evo nešto sam radio i došao sam do nekog dijela u kojem bi mi dosta olašalo posao for petlja(ili neka druga).

Evo o čemu se radi: Želim kad korisnik selektuje igru i da kada odabere slotove(ako odabere 12 slotova da mu cijena ostane onakva kakave je definisana na vrhu) da mu se cijena povečava za nekoliko BAM(selektuje 18 slotova poveča mu se za 1KM pa opet selektuje 20 poveča mu se za 2KM i sve tako).

Evo kod:

    if(isset($_POST['submit'])){
	$cijena = "";
	foreach ($_POST['igra'] as $igra) {
		$igra = mysql_real_escape_string($igra);
		$igra = strip_tags($igra);
	}
	foreach ($_POST['slotovi'] as $slotovi) {
		$slotovi = mysql_real_escape_string($slotovi);
		$slotovi = strip_tags($slotovi);
	}
	foreach ($_POST['drzava'] as $drzava) {
		$drzava = mysql_real_escape_string($drzava);
		$drzava = strip_tags($drzava);
	}
	$ime = mysql_real_escape_string($_POST['ime']);
	$ime = strip_tags($_POST['ime']);
	$email = mysql_real_escape_string($_POST['email']);
	$email = strip_tags($_POST['email']);
	if(strlen($ime) < 3){ echo 'Ime mora sadržavati više od dva karaktera.'; header( "refresh:5;url=index.php" ); }
	echo "Igra: ". $igra.", Slotovi: ". $slotovi.", Drzava: ". $drzava." Ime: ".$ime.", Email: ".$email.", Cijena: ".$cijena;

	if($igra = "cs"){
		$cijena = "12KM";
		for($slotovi = "12";$slotovi >= "12";$cijena++){
			echo "<br>Cijena:".$cijena;
		}
	}
}

I ovdje možete vidjeti for petlju, nažalost ona ne radi(radi ali mi radi nešto sa abecedom npr cijena 12KM pa onda ima Cijena 12KMO pa onda 12KMP itd.)

Zato sto si stavio ako je slotovi 12 ili vise od 12 da dize cijenu stalno ++, stavi si cijene u array pa po broju slotova dobijes ciijenu i koristi foreach petlju za to

Evo ti ovako pa testaj, dakle i array si spremis slotovi + cijena i onda listas samo u select listi.

<?php

$slotovi = array('12' => '12KM', '14' => '15KM');

echo '<select name="">';
foreach ($slotovi as $key => $value) {
echo '<option value="'.$value.'">Slotova : '.$key.', Cijena :'.$value.'</option>';
}
echo '</select>';


?>

evo for petlja koja koristi cijenu po slotu mozda ti to moze pomoci

<?php
$cijena_po_slotu = 0.20;

for ($slot = 12; $slot <= 32; $slot++) {
    $cijena = number_format($cijena_po_slotu*$slot,2);
    echo '<option value="'.$slot.'">Slotova: '.$slot.' Cijena: '.$cijena.' KM</option>';
}
?>

Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Profit Monkey