Formular za korisnike - Joomla (ako može)

Tražio sam nešto slično prije no bezuspješno.
Dakle, ima li koja komponenta (za joomlu 2.5) koja bi imala slijedeće opcije:

  • Registrirani korisnik ispunjava formular (tekst, radio button, checkbox…)

  • Kod završetka mu se nudi opcija save i print (ili neka opcija za download na e-mail)

  • Korisnici mogu vidjeti samo svoje formulare (ne i od ostalih korisnika)

  • Formulari mogu, a ne moraju ostati u bazi podataka

(- ukoliko bi formular bio duži da korisnik ima opciju spremanja i kasnijeg editiranja svog formulara)

Samo da nije neka opcija sa fabrikarom jer njega uopće ne razumijem

Ja koristim ove:

  1. besple - aiContactSafe - Joomla! Extensions Directory

  2. commerc - Joomla!® Form Builder and Manager - RSForm!Pro

probat ćemo


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact