Front-End Developer - (Izrada statičkih web stranica)

Pozdrav svima,

Nudim usluge izrade statičkih web stranica, ili izrada frontenda za dinamičke web stranice.
Što se tiče iskustva:

  • CSS + HTML (3+ godine iskustva)
  • JS (3+ godine iskustva)
  • Vue.js (1+ godina iskustva)
  • 10+ projekata odrađeno (Kontaktirajte me za pregled)

Kod CSS kodiranja ako je potrebno koristim se dodatnim frameworcima (Bulma i Bootstrap)

  • Ako ste zainteresirani za suradnju, slobodno me kontaktirajte preko poruke. Isto tako, ako želite pogledati neke od odrađenih projekata.
  • Cijena usluge ovisi o veličini projekta i vremenu potrošenom za izradu.

Za potpunu sigurnost i izračun točnog vremena izrade koristim TopTracker.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.