Godaddy : failed to open stream:


#1

Klijent ima na godaddyu skirptu koja vuće sa hetzner servera neku json listu

sa file_get_contents($url)

Donedavno je sve radilo i onda stalo sa pogreškom:

: file_get_contents(http://....): failed to open stream: Connection timed out in 

Prenio sam skriptu na drugi server i tamo radi normalno.
URL OPEN je ON.
PHP verzija na oba 7
Ne znam više gdje da tražim.


#2

Teško je reći na prvu ali probaj da li bi radilo sa:

$fp = fopen($pathToFile, "r");  
$fileLines = array();
while (!feof($fp)){
    array_push(fgets($fp), $fileContents);
} 
fclose($fp);
// var_dump($fileLines);

#3

Neće, no našao sam proplem, nešto sa dnsovima.
Selili su sa godaddy na hetnzer isto, no ne znam kako je izvedeno, izgleda prema zapisima kaotično.


#4

Bio je to blind shot (čisto da se provjeri da li druga PHP funkcija radi, kad je već URL na drugom serveru ispravan).
A za GoDaddy ne bi’ htio trošiti riječi, pobjeg’o sam od njih čim sam uspio.


#5

Moja greška hetzner i Croadrija. Tracerout prekida kod cat01.
Kod njih je nešto…


#6

Nemam pojma na šta se odnosi.


#7

server u traceroutu gdje je pucalo.
Imali su DDOS navodno više dana, pa su sve incoming veze otkazali valjda, od tuda i taj problem, sada radi.