Godaddy : failed to open stream:

Klijent ima na godaddyu skirptu koja vuće sa hetzner servera neku json listu

sa file_get_contents($url)

Donedavno je sve radilo i onda stalo sa pogreškom:

: file_get_contents(http://....): failed to open stream: Connection timed out in 

Prenio sam skriptu na drugi server i tamo radi normalno.
URL OPEN je ON.
PHP verzija na oba 7
Ne znam više gdje da tražim.

Teško je reći na prvu ali probaj da li bi radilo sa:

$fp = fopen($pathToFile, "r");  
$fileLines = array();
while (!feof($fp)){
    array_push(fgets($fp), $fileContents);
} 
fclose($fp);
// var_dump($fileLines);

Neće, no našao sam proplem, nešto sa dnsovima.
Selili su sa godaddy na hetnzer isto, no ne znam kako je izvedeno, izgleda prema zapisima kaotično.

Bio je to blind shot (čisto da se provjeri da li druga PHP funkcija radi, kad je već URL na drugom serveru ispravan).
A za GoDaddy ne bi’ htio trošiti riječi, pobjeg’o sam od njih čim sam uspio.

1 Like

Moja greška hetzner i Croadrija. Tracerout prekida kod cat01.
Kod njih je nešto…

Nemam pojma na šta se odnosi.

server u traceroutu gdje je pucalo.
Imali su DDOS navodno više dana, pa su sve incoming veze otkazali valjda, od tuda i taj problem, sada radi.