Google + API shutdown

Interesira me koje usluge ovo zahvaća?
APIje koristim samo za mape i to je to.
Te google business račune uz webmaster stool, analytics itd.

Na što se ovo odnosi?

https://developers.google.com/+/api-shutdown

Na google plus.

https://plus.google.com

:slight_smile: Valjda te je zbunilo što piše Google + API shutdown, ovako je bolje Google+ API shutdown, ali pitanje je li i tako dobro.

1 Like

:rofl: (Post must be at least 20 characters)

Sorri, nova tipkovnica :slight_smile: