Google maps api za izračun vožnji

Dakle ima tko neke upute, primjer ili neke ponude?
Trebao bi složiti formu sa iputom:
od-do
vuče kilometražu nakon odabira, te množi sa nekom vrijenosti radi procijene vožnje.

Da li tko radio sa google maps, koliko posla, itd?

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Split&destinations=zagreb&mode=driving&language=hr-HR
:wink:

1 Like

Meni je najbolje za izračunavanje http://www.viamichelin.com/