Hacker welcome - Tražim

Tražim osobu iz naslova. Neradi se o social media i mailovima.
Više detalja možemo uživo, dođem gdje god da jesi :slight_smile:
Sve se dogovorimo.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.