HTML DOM Parser i linkovi

Pozdrav,

prvo sretan Uskrs svima.
Imam jedan mali problem, dakle sljedeći kod parsira par linkova uz pomoć PHP Simple HTML DOM Parser klase.Zamjenio sam url-ove sa “primjerima”.

Potom ide include u drugoj fajli, pa samo echo-am željeni link.
Sve to radi, ali problem je što su svi linkovi na toj stranici koje treba parsirati u obliku:
href="/dir/nešto"
Dakle relative link, kada kliknem na njega, jasno je da ne vodi nigdje.

Pitanje je kako ga pretvoriti u cijeli tj. apsolutan link, pa da bude href=“www.sajt.com/dir/nešto” i to sve u kombinaciji sa kodom i klasom iznad?:hmmmmmm:

Hvala i LP.

Zasigurno postoji više načina. Korištenjem DOM-a možeš pristupiti programski svakom elementu i svakom atributu, pogotovo jednostavno s XPath selekcijama, te onda relativne linkove programski i modificirati.

Posebno jednostavan način, iako ne znam koliko prikladan s obzirom na standarde koje koristiš, je dodati BASE element:

http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/links.html#edef-BASE