Interworx problem

Pokusam sam da na server instaliram wordpress putem interworx panela, medjutim nikako mi ne uspeva. instalacija je manuelna jer ne postoji proces automatizacije procesa. U svakom sluca napravio sam bazu podataka, i u html folderu raspakovao wordpress ,ali instalacija nece da se pokrene. Mozda sam napravio gresku time sto sam isbrisao sve postojece fajlove koji su se nalazili u html folderu, ali tako sam radio ranije.
Pomagajte ljudi :slight_smile:

šta piše kada otvoriš sajt?

This page isn’t working

…i.com is currently unable to handle this request.

HTTP ERROR 500
Mislim da je problem sa verzijom php-a na serveru. Server poseduje verziju php-a 5.4.45, koja nije dovoljna za naj noviju verziju wordpressa. Da li je moguce instalirati starije verzije wordpressa.