Iphone 6 / ios 9.2.1 zamjenjuje "fi" sa ä

Znači wordpress site, template file snimljen sa utf8 encodingom, u njemu meta charset isto utf8, html element ima atribut lang=“hr”, i samo na mobile safariju ispadne da dio riječi/riječ “fi” zamijeni sa umlautom ä, wtf?

Ne koristi safari.