Izrada logoa za portal Sprdačine

Postavljajte ovdje logoe za stranicu Sprdačine. Koji nam se svidi javimo se na PM?

ahahahahaha, stvarno?

ovi admini sa sprdacina su najsmjesniji kad se ne trude uopste "D

1 Like

Mislis da ih ima vise? Ako ih stvarno ima vise onda…

Nadam se da je oK ?

4 Likeova

4 Likeova

vela havle, vela kuvete

1 Like

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.