Javascript, compiled code and source map

Pozdrav,

U javascriptu minimiziram code putem webpack plugina, koji mi također generira i source-map.
U dev verziji mi generiran “inline-source-map” …i kada dođe do neke greške, debuger mi točno pokaže u kojoj skripti na kojoj liniji se desila greška. To se dešava samo od sebe…bez obzira što se realno greška desi u nekoj kompajliranoj skripti skroz drugog naziva …na skroz drugoj linji…

Problem nastaje kada ja programski želim detektirati gdje se desila greška i generirati si automatski report.
Prije sam mogao to detektirati na način:

		window.onerror = function(msg, file, line, col, error) 
			{

			}

…ta funkcija mi je točno rekla gdje je bila greška. No, otkako imam kompajlirani file, ta funkcija mi kaže gdje se greška desila u tom kompajliranom file-u…a ne u source fileovima koristeći “soruce-map”.

Kako to handlati? Znam…bum guglao…ali možda mi netko skrati put s kvalitetnim linkom :slight_smile: Fala.