Jedi master tito

Pojavio se u Jajcu pa posle u Drvaru kažu neki ,

ko zna …