Jmail forma za mejl, ne rade čšćđž?!?

Evo forme koju stavljam na server:

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>

<body>
<%
' Naziv odlaznog mail servera (SMTP)
smtpServer = "mail.primjer.hr"
smtpPort = 25
' --------------------------------------------------
dim sender, subject, body, ime, smtpServer, smtpPort
' Prikupljanje podataka iz formulara
sender = Request.Form("sender.email")
receiver = "[email protected]"
subject = Request.Form("sender.tema")
body = Request.Form("sender.poruka")
ime = Request.Form("sender.ime")
Set mail = CreateObject ("JMail.SMTPMail") 
mail.ServerAddress = smtpServer & ":" & smtpPort
mail.Sender = sender
mail.Subject = subject
mail.AddRecipient receiver
mail.ContentType = "text/html" ' ili 'text/plain' za neformatirani tekst 
mail.Charset="windows-1250"
mail.ISOEncodeHeaders = false 
mail.ContentTransferEncoding = "8bit"

mail.Body = "Poruka od; " & ime & "
" & body
' 1 - najveæi prioritet (Urgent) ' 3 - normalno ' 5 - najni¾i prioritet 

mail.Priority = 3
' Dodavanje IP adrese po¹iljatelja (nije neophodno, no korisno je)
mail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR")
' Slanje e-mail poruke
mail.Execute 
set mail = nothing
Response.Redirect "poslano.html"
%>
</body>
</html>

probao sam umjesto windows-1250 ubacivati utf-8 međutim nikakvog pomaka. Dajte molim Vas pomozite, nemam više ideja. A nigjde da nađem to rješeno

nitko nezna?

Napravi u skripti izmjenu š u s, č u c itd. Tako je najsigurnije.

ej gigolo, hvala na savjetu. eto to će mi biti plan B ako ništa ne upali drugo, imam još jednog džokera prije toga. hvala