Joomla template "siteground-j15-128" - pomoć

treba mi mala pomoć
(valjda sam na dobrom mjestu)
zanima me kako u navedenom templateu gornji izbornik spustiti tako da stoji ispod bannera?
pokušavao sam na nekoliko načina ali uvijek se u donjem dijelu nešto pokvari. zanima me da li se to može i na koji način?

index.php templatea

izbornik je trenutno na poziciji “user 3”

Promijeni poziciju za menu!

pa imaju samo 4 pozicije

-left
-right
-user3
-user4 (to je kao defaultno postavljena tražilica na templateu)

jel ima tko rješenje?

Taj predložak ti nije nešto…, imaš prisutne tablice…
Probaj ovo, nevidim klase no mislim da nema neka zvrčka na tome, free template je u pitanju

<?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); JPlugin::loadLanguage( 'tpl_SG1' ); ?>
  <?php if($this->countModules('left') and $this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>    
  <div id="content">
  <?php elseif($this->countModules('left') and !$this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>
  <div id="content_l">
  <?php elseif(!$this->countModules('left') and $this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>
  <div id="content_r">
  <?php else: ?>
  <div id="content_full">
  <?php endif; ?>
      
    <?php if($this->countModules('left') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>
    <div id="leftcolumn">
      <jdoc:include type="modules" name="left" style="rounded" />
      

      <?php $sg = 'banner'; include "templates.php"; ?>
      

    </div>
    <?php endif; ?>
    
    <?php if($this->countModules('left') and $this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>
    <div id="maincolumn">      
    <?php elseif($this->countModules('left') and !$this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>
    <div id="maincolumn_left">
    <?php elseif(!$this->countModules('left') and $this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>
    <div id="maincolumn_right">
    <?php else: ?>
    <div id="maincolumn_full">
    <?php endif; ?>
    
      <div class="nopad">
        <div class="newsflash<?php if(!$this->countModules('user1') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?> only<?php endif; ?>">
          <jdoc:include type="modules" style="rounded" name="top" />
        </div>
        <jdoc:include type="message" />
        <?php if($this->params->get('showComponent')) : ?>
          <jdoc:include type="component" />
        <?php endif; ?>
      </div>
    </div>
    
    <?php if($this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?>
    <div id="rightcolumn">
      <jdoc:include type="modules" name="right" style="rounded" />
    </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="clr"></div>
              
  </div>
    <div id="footer">
      <jdoc:include type="modules" name="debug" />
      <?php $sg = ''; include "templates.php"; ?>
      <a href="http://validator.w3.org/check/referer">valid xhtml</a>
      <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">valid css</a>
    </div>

</div>

ako sam te dobro razumio želiš meni i komponentu “traži” ispod header-a (glavnog banera ili unutar header-a na dnu?
jel možeš napisati stilizaciju div-a logo iz template.css -a

želim samo izbornik dolje, a može i tražilica, nije nikakav problem
pokušao sam kao ovo gore međutim izbornik mi prebaci na donju polovicu glavnog bannera, a tekst na stranici propadne niže pa se javlja praznina. dakle otpada taj dio

@mikibm
kako sad stoji gore, tako želim da bude ispod tog glavnog bannera ili skroz na dnu preko njega (izbornik na poziciji - user 3 i tažilica na poziciji user 4 prelaze preko bannera, odnosno nalaze se na njemu - banner je dimenzija 960*303)

misliš na ovo?

template download

zamjeniš čitav div header s
[HTML]

		<div><div id="pillmenu"><jdoc:include type="modules" name="user3" /></div>
		</div>
		
	</div>

[/HTML]

i u css-u
[HTML]
#header {
margin:0 auto;
height:340px;
background: transparent url(…/images/headerimg.jpg) no-repeat top center;
.logo {
float:right;
width:550px;
height:293px;
margin:0;
overflow:hidden;
[/HTML]
onako nabrzaka nadam se da će pomoći