Kako preko arraya računati više brojeva (npr. aritmetičku sredinu i sl.)?

Imam problem sa array(PHP) funkcijom.
Na koji način da napravim da array funkcija računa više brojeva.
Npr. da izračuna aritmetičku sredinu,ili da poveča brojeve za neki broj(18,20,65,12 povećati zabroj 3).

Molio bih pomoć majstora(zahvalan početnik)[indent]______________
[size=4][color=green]Naslov teme “array” je neprikladan i suprotan pravilima. Zamijenjen je naslovom koji treba autoru teme poslužiti kao primjer kojeg se treba držati pri budućem imenovanju tema.

  • tsereg[/color][/size][/indent]

probaj ovo

Bolje je iskoristiti foreach (brojevi as broj) pošto ti $k ništa ne predstavlja…

istina , ali radi lakšeg savladanja gradiva key => value je bolje učit po ‘školskim primjerima’
$broj[$k] => $v

$broj[0] => 18
$broj[1] => 20
$broj[2] => 65
$broj[3] => 12

aritmeticka sredina (malo ‘naprednija’ funkcija, imas osnovno: foreach ($brojevi as $broj) $rezultat += $broj; $rezultat / count($brojevi);):

[php]<?php

function mean($n = ‘’)
{
if (is_array($n))
{
$numbers = $n;
}
else
{
$numbers = func_get_args();
}

if (count($numbers) == 0)
{
    return 0;
}

if (count($numbers) == 1)
{
    return $numbers[0];
}

$result = 0;

foreach ($numbers as $key => $num)
{
    $result += $num;
}

return round($result / count($numbers), 2);

}

echo mean(1,3); // output: 2
echo mean(array(1,3)); // output: 2[/php]

[quote=“TompaS”]Na koji način da napravim da array funkcija računa više brojeva.[/quote]Imaš i funkciju array_walk i prijatelje.

Aritmetičku sredinu je najlakše izračunati sa (array_sum($a)/count($a)

Što ispiše: aritmetička sredina (20 / 4) = 5

Za ostale stvari te tsereg dobro uputio: “array_walk i prijatelji”:

aritmetička sredina (20 / 4) = 5
aritmetička sredina (24 / 4) = 6


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja