Koliko banke naplaćuju naknade za plaćanje karticama?

Ako složim Corvus plaćanje na shopu, oni imaju mjesečnu naknadu 220 kn i još 0,15 kn za svaku transakciju. Koliko svaka banka dodatno uzima, svaka banka također traži mjesečni fiksni iznos i po transakciji? Pokušavam pronaći tu informaciju ali ne nalazim? Kakve su cijene barem otprilike?