Kupujem affiliate sajtove sa zaradom

Kupujem affiliate sajtove sa zaradom na bilo kom jeziku. Moze i Adsense, ali pre kupovine sajt mora biti odobren na mom Adsense nalogu.

Zarada ne treba biti prevelika, ali da je ima. Budzet mi je ogranicen :slight_smile:

Placam 8x-10x mesecnu zaradu ako zarada ne varira u poslednjih 6 meseci.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.