Kupujem oglasnu poziciju na domaćem porno sajtu

Kupujem oglasnu poziciju na domaćem porno sajtu uz uvjet da je bar 50% posjete iz Hrvatske.
Cijenu, link sajta i statistiku posjete molim u privatnoj poruci.
Prednost povoljnijim ponudama.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.