Kupujem youtube kanal sa odobrenom monetizacijom

ako ko prodaje ja kupujem, može domaći može strani, bez strajkova i ostalog što ne valja

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.