Lektura tekstova na engleskom jeziku

Lijep pozdrav svima!

S obzirom na to da imam sve više upita i posla s ispravljanjem tekstova, u ponudu sam, osim pisanja sadržaja i prijevoda koje standardno nudim, uvela i lektoriranje tekstova.

Ako imate pisca na engleskom jeziku, za kojeg niste sigurni je li dobar u gramatici i pravopisu; ako imate web stranicu a niste sigurni jesu li tekstovi na njoj zadovoljavajući; i za sve druge slučajeve kada želite utvrditi koliko je tekst “uredan” slobodno se javite.

Ponuda vrijedi za tekstove na engleskom jeziku.

Pozdrav od Marte

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.