Logo autorska prava

Dakle nedavno sam vidio negdje, neću imenovati, situaciju da jedna firma ima logo Zagi.

Zanima me da li je moguće da su dobili prava, ili je to hrabra igra dok netko ne skuži?

Naime na više lokacija po Zagrebu kroz godine sam vidio razne panoe, logotipove čak, gdje određene dijelove pokriva ili neki poznati crtani lik (disney, warner… itd.) ili neke eto kao zagi slike.

Da li ima tko mišljenje o tome?

Moguće je da su otkupili autorska prava, a moguće i da nisu, nećeš saznati dok ne pitaš one koji su to radili, ili dok ne prijaviš u ovome slučaju onome ko je vlasnik autorskih prava Zagi.

Gotovo niko ne razmišlja o tome kada vidi pano ili neku sliku javno da li ona krši autorska prava, i da svi baš mislimo na to, vjerovatno 90% stvari koje vidiš ne bi vidio na javnim mjestima…

A da kršimo autorska prava, svi ih kršimo, pa zašto ne bih mogli i oni?

Zagija je njegov kreator Nedeljko Dragić pustio u opće vlasništvo još za vrijeme SFRJ.
Svatko ga može koristiti na bilo koji način u bilo kakve svrhe.

E to me zanimalo, ne tužiti nekoga, nego da li je on možda stavljen kao public domain.