Mailchimp cleaned emailovi problem

Klijent ima liste partnera na koje šalje emailove.

Svega par je cleaned nakon par newslettera.

Kako ih vratiti na subcribe? Jer sami su se javili i rekli da ne dobivaju emailove, i vidi pod CLEANED su.

Pomoć?

Na Mailchimpu imam nešto provjerenih emailova. Koji su išak pod cleaned.

Provjerio sam MX zapise stoji 30:migracija nešto nešto.

Uglavnom skroz drugačije od same domene.

Da li to nepodudaranje može stvarati probleme, naime večini se sve uredno isporučuje. No ovo mi je čudno.