Mjenjanje svih vrijednosti u stupcu

Da li mogu ikako napraviti da SAMO JEDNIM inputom preko php-a promjenim sve redove u jednom stupcu na vrijednost toga polja. Znaci da mi svaki redak u stupcu ima vrijednost navedenog polja.

Naravno da možeš:

UPDATE tablica
SET stupac = ‘neka_vrijednost’