Molim pomoć PHP developeri... brisanje slike u administraciji

Pozdrav svima,

vjerujem da mi netko od vas može pomoći…

riječ je o skripti koju sam kupio i malo doradio.
U administraciji imam mogućnost dodavanja slike (banner, logo i footer)

screen_1

No kada uploadam neku sliku više je ne mogu maknuti. ok, banner i logo su obavezni da se stavi, ali footer bih trebao da se može ukloniti, znači ako sam stavio neku sliku … i danas sutra je želim ukloniti.

Nemam tu mogućnost, pa ako mi netko može pomoći da mi se javi u inbox ili ovdje…

Evo šaljem i dio koda ovdje da možete vidjeti

kod za učitavanje i umetanje slike:

 /*Start Cover Image Uploading*/
      $footer_file = $_FILES['footer_image'];
      // Valid formats
      $valid_formats = array("jpeg", "jpg", "png");

      $footer_filename = $footer_file['name'];
      $ext = getExtension($footer_filename);
      $ext = strtolower($ext);
      if (!empty($footer_filename)) {
        //File extension check
        if (in_array($ext, $valid_formats)) {
          $footer_path = ROOTPATH . "/storage/cards/footer/";
          $footer_filename = uniqid(time()) . '.' . $ext;
          if (move_uploaded_file($footer_file['tmp_name'], $footer_path . $footer_filename)) {
            $FooterFileName = $footer_filename;
            //resizeImage(300, $footer_path . $footer_filename, $footer_path . $footer_filename);
            resizeImage(60, $footer_path . 'small_' . $footer_filename, $footer_path . $footer_filename);
            if (file_exists($footer_path . $footer_imageName) && $footer_imageName != 'default.png') {
              unlink($footer_path . $footer_imageName);
              unlink($footer_path . 'small_' . $footer_imageName);
            }
          } else {
            $errors = $lang['ERROR_FOOTER_IMAGE'];
          }
        } else {
          $errors = $lang['ONLY_JPG_ALLOW'];
        }
      }
      /*End Cover Image Uploading*/

Sada ne znam mogu li tu nekako napraviti da bude i za obrisati, želio bih recimo da u gornjem desnom kutu bude X za obrisati? Hm…

debugiraj liniju po liniju.

1 Like

Hvala, uspio sam riješiti.