Molim ponude za izradu logoa za web portal

Molim ponude za izradu logoa za web portal i društvene mreže. Za detalje se javite na PM

Dobrodošao na forum :slight_smile:

Imaš pp od mene, javi mi detalje…

1 Like

sorry na upadu, ali ova domena ne uklapa, malo se čudno čita, tj vuče na nešto što nema veze s ovim tvojim… jesi probao oglasi.se

2 Likeova

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.