Monetizacija PUSH

Nažalost nemoguće je odraditi transfer Tokena ako ne koriste naš .sw. Naš .sw fajl je razvijan preko 12 mjeseci i jako je kompleksan method jer je upravo u svakom od njih napravljen mini RTB sistem za biddovanje.
Ali te sakupljene usere možete koristiti za custom messaging sa userima, a svakako kada integrišete naše kodove, useri koji su već subscribovani na starom Push sistemu, bit će ponuđeni i sa našim/novim.

1 Like