MySQL na Windows 2003 serveru, problem sa spajanjem

Bok,

Testna okolina: 2 kompa u LAN-u.

  1. Jedan je W2K3 server sa instaliranim MySQL essential 5.1.61, MySQL ODBC connector 3.51, MySQL Workbench 5.2.39 i Mediator server 4.3.2.0
  2. Drugi je Windows 7

Želim se spojiti sa connection stringom (putem ASP-a - ne pitajte zašto :)) tako da simuliram spajanje usera na budući web sajt. Uglavnom, ne radi sa ovog Windowsa 7, dok uredno radi preko samog localhosta, tj. Win2K3.

Javlja mi donju grešku i načelno se svi web odgovori svode na GRANT PRIVILEGES komandu za novog usera i to sam napravio (znači, nije user root više u igri, nego potpuno novi user sa svim pravima).

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ‘80004005’
[MySQL][ODBC 3.51 Driver]Host ‘…’ is not allowed to connect to this MySQL server

Iako sam nešto čitao da se moraju dodati hostovi u access listu, znao bih kroz maglu gdje bi to bilo, ali htio bih neko mišljenje vas stručnjaka kojima je to svakodnevna rutina. Znači, želio bih dodati mogućnost da se ljudi s weba mogu spajati i čitati podatke iz baze te upisivati u bazu (registracija, webshop itd.)

Hvala unaprijed, a ja tražim dalje po webu, no možda me netko spasi od prčkanja.

EDIT: DAJ SNIMITE ŠTA MI JE FORUM NAPRAVIO OD RIJEČI P-R-Č-K-A-NJ-E :smiley:

Firewall na host mašini?
Ini datoteka?

FW nije.
Daj mi molim te reci što točno tražim u my.ini datoteci?

Thnx

OK, našao sam. Nisam upisao točnu IP adresu sa kompjutera s kojeg se spajam na bazu u naredbi
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘USERNAME’@‘IP’ IDENTIFIED BY ‘PASSWORD’;

Izvor: Rich Bui | How To Enable Remote Access To MySQL Server on Windows Server


Copyright © 2020 WM Forum - AboutContact - Sponsored by: Mydataknox & Webmaster.Ninja