Ne vidim AdSense reklame

Nijedan browser mi ne pokazuje AdSense reklame na bilo kojem siteu.
Nisam instaliravao nikakav blocker i slično osim ako nije to došlo nekim programom.
Mogu vidjeti ostale reklame bez problema (AdEngage, Etarget, AdChoices itd…)

U čemu bi mogao biti problem?

A uredno mogu vidjeti reklame na YouTube-u unutar videa koje se pojave…

Baci pogled u instalirane programe, možda imaš neki ad blocker.

Ovo?
Block AdSense on your computer

Problem riješen.
U ‘host’ fileu čija je putanja C:\windows\system32\drivers\etc (Win7)
imao sam ovu liniju koda: 127.0.0.1 pagead2.googlesyndication.com
obrisao, spremio file ponovno i radi.
Hvala na linku trnac :wink:


Copyright © 2022 WM Forum - AboutContact