Nudim reklamiranje na mreži 3 news portala

Nudim oglašavanje na stranicama u našoj mreži portala (3 portala - dva su košarkaške tematike, sportski, - dok je treći hrvatski regionalni portal)

Facebook stranice za oglašavanje - @Crosarka - 11.600 followera
@HrvatskiNBAPortal - 76.000 followera+ (reach 325 000 ljudi u zadnjih 7 dana)
@Portal NaronaNews - 6149 followera

Instagram (privatni) 4.800 followera
Instagram - @Hrvatski NBA Portal 1800+ followera

Moguće dogovoriti jednu cijenu za sva tri portala